Polityka prywatności

Niniejsza Polityka ochrony prywatności zawiera informacje, jak firma ZLASU Adrian Wiciński wykorzystuje i chroni dane osobowe użytkowników podczas przeglądania przez nich witryny internetowej www.zlasu.pl, jak również ich praw w tym zakresie.
Niniejsza Polityka ochrony prywatności ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych udostępnianych przez użytkownika lub uzyskiwanych od użytkownika podczas uzyskiwania dostępu do Witryny internetowej i korzystania z niej, niezależnie od tego, czy chodzi o przeglądanie Witryny internetowej, zakup naszych produktów lub usług, uzyskiwanie od nas informacji, kontakt z nami, składanie wniosków, czy korzystanie z funkcji bądź usług dostępnych na Witrynie internetowej. Przywiązując szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych przedstawiamy niniejszą politykę, która została opracowana dla stworzenia i utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa respektowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Niniejszy dokument określa zasady zbierania i przetwarzania zbioru danych osobowych, a także prawa podmiotów do zarządzania danymi.

 1. ZLASU Adrian Wiciński z siedzibą przy ul. Bartla 19b/52 w Krakowie 30-389,  NIP 8671988712, (dalej: ZLASU) pozyskuje dane osób fizycznych dokonujących nabycia towaru oferowanego w sklepie prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej zlasu.pl (dalej: Dane osobowe).
 2. Pozyskiwanie Danych osobowych, ich gromadzenie oraz inne przetwarzanie odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: Ustawa) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).
 3. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest ZLASU Adrian Wiciński z siedzibą przy ul. Bartla 19b/52 w Krakowie 30-389,  NIP 8671988712 wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: meble@zlasu.pl, numer telefonu kontaktowego: +48 793 012 556.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania umowy sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego prowadzonego przez ZLASU Adrian Wiciński. Podstawę prawną przetwarzana stanowi art. 6.1 pkt b) RODO.
 5. Odbiorcami danych osobowych będą: ZLASU Adrian Wiciński oraz jego pracownicy, współpracownicy oraz podwykonawcy.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących ZLASU Adrian Wiciński w związku ze sprzedażą danego towaru, nie  krócej jednak niż przez 3 lata.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich Danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia Danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa Danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy oraz RODO.
 10. Podanie Danych osobowych jest konieczne dla nabycia towaru oferowanego w sklepie prowadzonym za pośrednictwem strony internetowej zlasu.pl , a konsekwencją niepodania Danych osobowych będzie niemożność nabycia tego towaru.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
 12. ZLASU Adrian Wiciński korzysta z usługi Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje technologię COOKIES. Witryna zapisuje w pełni ANONIMOWE informacje dotyczące m.in. zachowania użytkowników korzystających ze strony tabanda.pl, ich przybliżonej lokalizacji czy używanej przeglądarki. Dane te są gromadzone w celach statystycznych i umożliwiają ZLASU Adrian Wiciński poprawę jakości świadczonych usług. Google Analytics nie gromadzi ŻADNYCH Danych osobowych i nie umożliwia identyfikacji użytkownika.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl